Diagnostyka

Diagnostyka jest podstawą współczesnej medycyny i to dzięki niej mamy możliwość wczesnego rozpoznania choroby lub prawidłowego postawienia diagnozy. Naszym Pacjentom oferujemy szerokie spektrum specjalistycznych badań diagnostycznych w ramach kontraktu z NFZ jak i odpłatnie.

 
 

Pracownia:

  • diagnostyki kardiologicznej
  • diagnostyki neurologicznej
  • diagnostyki okulistycznej
  • diagnostyki obrazowej RTG
  • diagnostyki obrazowej USG