Lekarz rodzinny

Poradnia lekarza rodzinnego w Centrum Medycznym Ani-Med świadczy bezpłatną opiekę medyczną w ramach umowy z NFZ, dla dorosłych i dzieci w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Poza godzinami pracy poradni lekarza rodzinnego możecie Państwo korzystać z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej którą sprawuje Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim, ulica Zamoyskiego 149, nr telefonu 15 843 63 43 lub 15 843 66 60. Dodatkowo NFZ uruchomił TELEPLATFORMĘ PIERWSZEGO KONTAKTU pod numerem telefonu 800 137 200

 

Informacja i rejestracja: 15 8717 504 lub 15 8725 047

 

>>>Teleporady – kliknij <<<

 

W ramach poradni przyjmują:

  lekarz medycyny Maksymilian Widelski – specjalista medycyny rodzinnej

  lekarz medycyny Marianna Żak – specjalista chorób wewnętrznych

 

Świadczenia w ramach POZ obejmują:

 • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,
 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
 • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

 

Zastanawiasz się jak zostać naszym pacjentem ?

 • wystarczy wypełnić deklarację wyboru lekarza rodzinnego wymaganą przez NFZ oraz posiadać ważne powszechne ubezpieczenie zdrowotne,
 • formularz deklaracji można otrzymać w rejestracji lub pobrać: pobierz formularz >
 • na formularzu wymagany jest własnoręczny podpis pacjenta (wymóg NFZ) dlatego nie można go przesłać faxem ani drogą elektroniczną,
 • możesz wypełnić dokumenty w rejestracji przed realizacją wizyty, pamiętaj o zabraniu dowodu osobistego,
 • nie musisz wypisywać się od dotychczasowego lekarza, zmiana zostanie dokonana automatycznie,
 • z chwilą złożenia deklaracji możesz korzystać ze świadczeń lekarza POZ w naszej przychodni.

 

Jesteś zainteresowany udziałem w programie profilaktycznym ?

 • Kliknij na poniższy link i dowiedz się więcej, realizujemy go w naszej przychodni

>>>Profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK)<<<