Rehabilitacja – zaprzestanie udzielania świadczeń z dniem 30.06.2020

W związku z rozwiązaniem umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a tym samym zaprzestaniem udzielania świadczeń z zakresu Fizjoterapii Ambulatoryjnej po dniu 30.06.2020r. – NZOZ Centrum Medyczne ANI-MED informuje o możliwości odbioru oryginału skierowania oraz uzyskania zaświadczenia o terminie wpisania na listę oczekujących przez pacjentów oczekujących na zabiegi rehabilitacyjne w naszej placówce.

 

Po odebraniu obu powyższych dokumentów pacjent, dotychczas oczekujący w kolejce na udzielenie świadczeń może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inną placówkę medyczną wykonującą umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie na podstawie tego samego skierowania.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną – zainteresowanych pacjentów prosimy o uprzednie telefoniczne ustalenie terminu odbioru w/w dokumentów.

 

Wykaz wszystkich podmiotów (z obszaru województwa lubelskiego) realizujących świadczenia w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej w ramach umów zawartych z Lubelskim OW NFZ dostępny jest na stronie internetowej: www.nfz-lublin.pl- zakładka Gdzie się leczyć?

 

Ponadto pragnę poinformować, że aktualne informacje dotyczące liczby osób oczkujących na realizacje świadczeń w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, czasu oczekiwania oraz pierwszego wolnego terminu można znaleźć na stronie internetowej: www.nfz-lublin.pl- zakładka Informator o Terminach Leczenia lub dzwoniąc pod bezpłatny numer: 800 190 590.