Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)

Rejestracja:


pn.-pt. w godz. 8.00-18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

rejestracja ogólna 15 8717 504

bez skierowania – wizyta w ramach kontraktu z NFZ

bez skierowania – wizyta prywatna

 

Lekarze:


lekarz medycyny Maksymilian Widelski – specjalista medycyny rodzinnej

lekarz medycyny Marianna Żak – specjalista chorób wewnętrznych

 

Odpłatność:


bezpłatnie – w ramach kontraktu z NFZ
odpłatnie – wizyta prywatna zgodnie z CENNIKIEM

 

Zakres usług medycznych:

Usługi w ramach Poradni POZ udzielane są osobom ubezpieczonym, które dokonały wyboru lekarza, poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji w CM Ani-Med


profilaktyka chorób, szczepienia ochronne
świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia
udzielanie porad w leczeniu schorzeń
wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta
kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne
kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe
kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów
wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ
wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta

 

Badania diagnostyczne w ramach poradni:


badania laboratoryjne
badanie ultrasonograficzne USG
badanie elektrokardiograficzne EKG
badanie RTG