Godziny pracy poradni POZ w dniu 31.12.2020

W dniu 31.12.2020 poradnia lekarza POZ będzie czynna w godzinach 8.00 – 16.00.
Od godziny 16.00 – 18.00 świadczeń będzie udzielał SPZZOZ w Janowie Lubelskim. (Szpital)
Telefon do SPZZOZ: 15 843 63 43