Cennik dokumentacja medyczna / zaświadczenia

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w okresie 01.12.2023 – 29.02.2024 r.

 
Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia
w poprzednim kwartale
1 strona wyciągu lub odpisu 1 strona kopii albo wydrukuDokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych
III kwartał 2023 r
7194,95 zł
maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzeniamaks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzeniamaks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia
14,39 zł brutto0,50 zł brutto2,88 zł brutto
Zryczałtowane koszty przesyłki list polecony potwierdzenie odbiorucena przesyłki zgodnie z cennikiem poczty polskiej + koszt koperty

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  • do wglądu, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych po uprzednim uzgodnieniu terminu,
  • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
  • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych,
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
  • na informatycznym nośniku danych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu), może zostać naliczona opłata w wysokości określonej w obowiązujących przepisach.

Przedmiotowej opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie w wyżej wyszczególniony sposób.