Cennik badania diagnostyczne

1audiometria / tympanometria60 zł
2audiometria z tympanometrią80 zł
3autorefraktometria (komputerowe badanie wzroku)60 zł
4perymetria (badanie pola widzenia)80 zł
5nyktometria (widzenie zmierzchowe i olśnienie)50 zł
6SOCT (tomografia oka)150 zł
7EKG - elektrokardiogram serca40 zł
8badanie cytologiczne25 zł
9spirometria40 zł
10badanie EEG - elektroencefalofrafia120 zł
11badanie EMG - elektromiografia180 zł
12badania USGpatrz cennik - diagnostyka obrazowa
13badanie RTGpatrz cennik - diagnostyka obrazowa
14nasofiberoskopia200 zł
15badania laboratoryjnepatrz cennik - badania laboratoryjne