Cennik badania diagnostyczne

1audiometria / tympanometria80 zł
2audiometria z tympanometrią100 zł
3autorefraktometria (komputerowe badanie wzroku)80 zł
4perymetria (badanie pola widzenia)100 zł
5SOCT (tomografia oka)200 zł
6EKG - elektrokardiogram serca60 zł
7badanie cytologiczne40 zł
8badanie EEG - elektroencefalofrafia140 zł
9badanie EMG - elektromiografia200 zł
10badania USGpatrz cennik - diagnostyka obrazowa
11badanie RTGpatrz cennik - diagnostyka obrazowa
12nasofiberoskopia200 zł
13badania laboratoryjnepatrz cennik - badania laboratoryjne