Badania na stanowisko kierowca

BADANIA LEKARSKIE

Zgodnie z art. 39j Ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371) kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Badania lekarskie przeprowadzane są na zasadach Kodeksu pracy, a ich zakres obejmuje ustalenie braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Terminy badań:

  • do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat
  • po ukończeniu przez kierowcę 60 roku życia – co 30 miesięcy

Pierwsze badanie lekarskie jest wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej.
Badania lekarskie, o których mowa w wykonują lekarze medycyny pracy posiadający jednocześnie uprawnienia do badań lekarskich kierowców. [dwie pieczątki na orzeczeniu]

 
zakres badańopłata za badanie
lekarz uprawniony do badań kierowców40 zł
badania laboratoryjne17 zł
konsultacja okulistyczna20 zł
pole widzenia20 zł
ocena widzenia zmierzchowego, reakcja na olśnienie35 zł
konsultacja laryngologiczna20 zł
konsultacja neurologiczna (w zależności od wskazań)20 zł
badanie EKG (w zależności od wskazań)14 zł
badanie audiometryczne (w zależności od wskazań)14 zł

 

BADANIA PSYCHOLOGICZNE (PSYCHOTESTY)

Zgodnie z art. 39j Ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371) kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom psychologicznym [psychotechnicznym] przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Badania psychologiczne (psychotesty dla kierowców), o których mowa są wykonywane w zakresie i na zasadach określonych dla kierowców w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Terminy badań:

  • do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat
  • po ukończeniu przez kierowcę 60 roku życia – co 30 miesięcy

Pierwsze badanie psychologiczne (psychotesty) jest wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej.

zakres badańopłata za badanie
badanie psychotechniczne (psychotesty)150 zł