Cennik dokumentacja medyczna / zaświadczenia

 
Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia
w poprzednim kwartale
1 strona wyciągu lub odpisu 1 strona kopii wyciąg, odpis lub kopia na elektronicznym nośniku danych
II kwartał 2016
4019,08
maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzeniamaks. 0,0002 przeciętnego wynagrodzeniamaks. 0,002
przeciętnego wynagrodzenia
8,04 zł brutto0,80 zł brutto1,61 zł brutto
Zryczałtowane koszty przesyłki list polecony potwierdzenie odbioru20 zł brutto