Cennik badania diagnostyczne

1audiometria25 zł
2audiometria z tympanometrią35 zł
3autorefraktometria (komputerowe badanie wzroku)25 zł
4perymetria (badanie pola widzenia)35 zł
5nyktometria (widzenie zmierzchowe i olśnienie)40 zł
6EKG - elektrokardiogram serca20 zł
7echo serca - badanie echokardiograficzne *90 zł
8holter EKG - 24 godziny *80 zł
9holter ciśnieniowy RR - 24 godziny *60 zł
10test wysiłkowy na bieżni *90 zł
11badanie cytologiczne20 zł
12wymaz z pochwy GBS26 zł
14badane KTG25 zł
15spirometria25 zł
16biopsja endometrium z badaniem histopatologicznym150 zł
17badanie EEG - elektroencefalofrafia80 zł
18badanie EMG - elektromiografia150 zł
19badania USGpatrz cennik - diagnostyka obrazowa
20badanie mammograficznepatrz cennik - diagnostyka obrazowa
21badanie RTGpatrz cennik - diagnostyka obrazowa
22nasofiberoskopia150 zł
23badania laboratoryjnepatrz cennik - badania laboratoryjne